Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Carerix - Enables the ultimate matchmaking

Privacy Statement

Wij vinden de veiligheid en privacy van persoonsgegevens erg belangrijk. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet AVG hieraan stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Carerix BV verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Zakelijke Telefoonnummer
 • Zakelijke E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en in telefonisch contact. Deze gegevens verwerken we in ons CRM systeem.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Carerix BV verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  1. Om onze potentiële klanten zo goed mogelijk te helpen in hun oriëntatieproces en keuze voor een Carerix oplossing, is het noodzakelijk om te weten wat we gecommuniceerd hebben. Hiervoor verwerken we naast naast NAW-gegevens ook mailwisseling, telefoonverslagen en chat-logs in ons CRM systeem. Omdat de heroriëntatie op een nieuw systeem een doorlooptijd van enkele weken tot 3 jaar, bewaren we deze gegevens voor een periode van 3 jaar.
  2. Bij klanten hebben we een grotere hoeveelheid persoonsgegevens die we verwerken. Immers een langdurige dienstverlening vergt dat we goed op de hoogte zijn van vragen, behoeften en contacthistorie.
   • Goede levering van onze diensten en bedrijfsvoering vereist, dat we persoonlijk contact onderhouden en de communicatie vastleggen en opvolgen.
   • Bijhouden van klantcontacten zijn essentieel voor kwaliteitsbewaking en onderbouwing van de contractuitvoering.
   • Verder gebruiken we persoonsgegevens (je vragen en bijdragen in sessies en online) voor het verder verbeteren van onze diensten en producten.
   • En we gebruiken de contactgegevens om je te informeren over nieuwe features en diensten die interessant kunnen zijn voor het verder verbeteren van je eigen bedrijfsvoering (marketing en promotie).
   • Daarnaast behouden we een record voor elke gesloten contract voor eventuele juridische vragen.
    Deze persoonsgegevens bewaren we voor een periode van 3 jaar na de beëindiging van de overeenkomst. Uitgezonderd zijn gegevens die een langere wettelijke bewaartermijn hebben.
  3. Bij de gegevensverwerking voor opdrachtgevers die Carerix gebruiken.
   Carerix verwerkt voor veel bedrijven die Carerix gebruiken voor hun detachering, recruitment of uitzenden (Vanaf hier “opdrachtgever” genoemd) de persoonsgegevens van hun relaties en klanten (https://klantapplicatienaam.carerix.net).
   De data is eigendom van onze opdrachtgevers. Wat bewaard wordt en hoe lang wordt bepaald door de opdrachtgever. De gegevens worden door Carerix niet verwerkt anders dan in de overeenkomst is vastgesteld en noodzakelijk is voor de afgesproken dienstverlening.
   Individuele gegevens van relaties en klanten worden uitsluitend ingezien door bevoegd personeel om eventuele operationele systeemondersteuning aan de contractpartner te kunnen geven.Privacy vragen en verzoeken over gegevens van kandidaten, relaties en contactpersonen van onze opdrachtgever kunnen uitsluiten via de opdrachtgever (de eigenaar van de data) zelf verlopen. Carerix gebruikt geen persoonsgegevens of geanonimiseerde gegevens voor analyses. Wel gebruikt Carerix meta-data over het gebruik van het systeem, om het systeem verder te verbeteren. Het gebruik en de beveiliging worden in de verwerkersovereenkomst met de opdrachtgever vastgelegd.

 

Delen met anderen

Carerix BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Bij de oriëntatie op het gebruik van Carerix en haar partner oplossingen kan Carerix je contact gegevens en informatie delen met haar partners (zie lijst Partners Carerix), zodat bij het informeren de juiste specialistische ingezet wordt. En de beste oplossing geboden kan worden.
Verder zullen je persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Carerix BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Carerix BV gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@carerix.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Carerix BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Je kunt ons bereiken via:

Website: https://www.carerix.com/
Telefoonnummer: +31(0)85 743 04 50
Bedrijfsadres:
Cornerstone Business park Rotterdam The Hague Airport
Rotterdam Airportplein 28 b
3045 AP Rotterdam

Postadres:
Cornerstone Business park Rotterdam The Hague Airport
Rotterdam Airportplein 28 b
3045 AP Rotterdam

Beveiliging

Carerix BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@carerix.com